Curso express de iniciación á harmonía tradicional e arranxo folc

Venres, 24 Xuño 2022 Sábado, 25 Xuño 2022 Venres, 01 Xullo 2022 Sábado, 02 Xullo 2022 10:00 a 14:00 e 16:00 a 20:00 (SÁBADOS), 16:00h. a 20:00h. (VENRES)

Matrícula Aberta
Xoves, 23 Xuño 2022


Todos os públicos Medio
4h. + 8h. + 4h. + 8h.
25 / 25
170 (inclue cuota de alta de sóci@) / 160
 • Neste curso concentrado, tentaremos que se comprendan os principios básicos teóricos que teñen que ver ca harmonía moderna ou tradicional que atopamos en diversos estilos populares.
  Trátase de saír momentaneamente do concepto horizontal-melódico para coñecer o vertical e as normas e técnicas máis básicas para conseguir colorear melodías.
  Enfocado desde o punto de partida das músicas tradicionais, observando e analizando os modos e escalas nos que foron creadas, respectando e comprendendo as fontes de orixe e adecuándose con solvencia ao arranxo.

  Vai dirixido a toda persoa amante da música que teña uns coñecementos básicos de linguaxe musical e teña interese en coñecer as normas e aspectos básicos que interveñen na harmonía moderna ou tradicional.
  O alumnado asistente será ben recibido independentemente do campo musical do que proceda.
 • - Graos da escala e Intervalos.
  - A armadura, ciclo de quintas.
  - Medición de intervalos e definición destes.
  - Escala maior, formación de tríades, inversións.
  - Cuatríadas.
  - Familiarización co cifrado harmónico e simboloxía.
  - Enlace harmónico.
  - Melodía-composición.
  - Análise melódico.
  - Relación escala-acorde.
  - Funcións tonais. Cadencias.
  - Os modos. Principios harmónicos na música modal, notas a evitar.
  - Acordes non diatónicos.
  - Dominantes secundarios.
  - Substitución tritonal.
  - Substitución II-V-I secundario maior e menor.
  - Modo menor. Substitución sexta napolitana.
  - Acordes diminuídos, emprego e relación escala-acorde.
  - Acordes con baixo diferente á nota de raíz, partidos e híbridos.
  - Intercambio modal.
  - Adecuación dos contidos cara melodías tradicionais, modos clásicos e arcaicos.
  - Audición de exemplos modais.
 • Dende un nivel cero trataremos que o alumnado remate o curso sendo quen de abordar o arranxo e a composición desde un punto de vista máis maduro e solvente, facilitándolle non so un mellor desenvolvemento no seu labor musical (sexa profesional ou afeccionado), se non tamén unha mellor capacidade de gozar e sentir seguridade á hora de facelo.
  As referencias musicais faranse sempre dende a música tradicional e popular galega, castelá, e de tradición europea.