Horários curso

Adaptación horários escola (do 18 ao 29 de xaneiro de 2021):