Óscar Lope

Óscar Lope

  • Acompañamento harmónico (guitarra)

Proxectos
nos que traballo:

Escola Trépia: