Maneo de Bergantiños

Xornadas de formación A.C Trépia
Agradecementos moitisimo
a túa asistencia esperamovos na seguinte

Edelmiro Regueira Castañón

Cando falamos de baile tradicional, falamos de autenticidade e respeto, sen añadiduras nin florituras coreográficas para enriquecer.
Polo contrario, trataremos de ser o máis fieis posible á realidade, chegando se cabe a adoptar estilos das vellas e vellos baliadores.

Profesor de Baile

17 de febrero 2019

Contido do monográfico

Estudo dos distintos xeitos de bailar o maneo.
  • Estudo do movemento do corpo para cada distinto aire de pandeireta.
  • Iniciación a técnica basica.
  • Aprendizaxe de puntos básicos de distintas zonas xeográficas.
  • Montaxe dun baile tradicional.

A quen foi dirixido:

A todas aquelas persoas que amosen algún interese polo Maneo e teñan destreza neste arte.
  • Buscar unha actitude de respecto cara o traballo que rodea a aprendizaxe do baile.
  • Desenvolver e fomentar a capacidade creativa persoal.
  • Adquisición e desenvolvemento de pasos técnicos. .
  • Ampliación da capacidade de expresión e interpretación.
  • Fomento do sentimento de pertenencia grupal sin atender a factores de idade, grupo social, persoalidade.
Despertar no alumno o amor polo baile tradicional .

Descubre o programa de monográficos da asociación.