Actividade anual
dende o 2018

CANTARES E DANZAS DE REIS

polas rúas e prazas de Pontevedra

A utilización de vestimentas de cor branco (enaguas, camisas de liño....).
Existe en Galiza (e noutros lugares de Europa) unha tradición parella a outras tradicións locais, que actualmente se deu en chamar “danzas brancas”. Reciben este nome unha serie de danzas vencelladas a celebracións ao longo do ciclo do ano (principalmente desde o solstício de inverno até a primavera) cuns trazos comúns.
A utilización de complementos como adornos florais, mantóns rameados, etc...

SOBRE AS DANZAS

Temos danzas brancas de distinto tipo, clasificando-se polo xeral en danzas de castañolas, de paus, de arcos, e de fitas (inda que tamén atopamos danzas de espadas, e doutros tipos locais). De todas elas existen versións con improvisación nos puntos (un guía saca o punto, inda que normalmente son puntos “pre-establecidos” para esa danza); e outras sen ela (todos os danzantes executan os puntos nunha orde determinada, á vez).
Unha execución coreográfica, en maior ou menor medida (entendendo por coreográfica unha serie de movementos, cruces, incluso puntos do baile pre-fixados; deixando pouca marxe para improvisación –ao contrario que na danza tradicional habitual-).

DATAS DAS DANZAS E O SEU SIGNIFICADO

Atopamos estas danzas vencelladas, en moitos casos, a celebracións patronais locais; se ben os investigadores interpretan que, maiormente, a orixe deste item cultural se atopa ligada ao ciclo do ano. Isto é:

SOBRE A VESTIMENTA

Adoita-se levar a “roupa interior” do traxe tradicional –cando menos nun principio, xa que hoxe perviven algunhas danzas que nunca se deixaron de facer e, como é lóxico, a vestimenta foi evolucionando a cada etapa histórica-.

Nalguns lugares houbo un tempo no que as mulleres tiveron prohibido bailar estas danzas, pero é óbvio que en tempos mais antigos si que o fixeron (este feito deu lugar a tradicións ben curiosas, como na danza de Darbo, en Cangas, onde os homes levan pendentes dourados para bailar as danzas).
No caso dos homes, existen versións das danzas nas que respectan o “código branco”, e outras nas que xa non.
En termos xerais, é habitual que os complementos inclúan a cor vermella (sobre todo nas danzas de reis) e mantóns rameados (ou “de 8 puntas”, chamados asi por seren rectangulares). Os motivos florais tamén semellan ter un papel importante.

FOTOS

VIDEO

HISTORICO