por que asociar-se?

apoiar o proxecto

Podes apoiar os proxectos da Asociación Trépia facendo-te sóci@ colaborador/a. Axudarás non só aportando a cantidade económica da cuota, mais tamén a tua opinión; xa que sendo sóci@ colaborador terás voz e voto nas asembleas da asociación, como sóci@ de pleno dereito. Animamos-te a participar nun proxecto ilusionante que involucra música e cultura tradicional con propostas innovadoras e actuais. Actualmente tamén podes promocionar a tua empresa ou colectivo nos soportes dos que dispón a asociación (web, carteleria, impresións, etc...). Consulta no mail todas as posibilidades.

participar

Tamén podes pagar a cuota base de sóci@ (20 € anuais) para participar activamente na toma de decisións e, por suposto, beneficiar-te dos descontos e promocións dirixidas a sóci@s (tanto na escola da asociación como en cursos e outras actividades puntuais). @s sóci@s, ademais, poden apresentar proxectos nas asembleas para seren desenvolvidos a través da asociación, e poden formar parte dos grupos xa existentes.

descontos e promocións

Por norma xeral, tanto as actividades como as aulas da escola ofrecen descontos para sóci@s; mais tamén terás desconto no material de merchandising e outros artículos da web de Trépia. (Na sección Bitácora podes ver un pequeno historial de actividades que se teñen organizado ao abeiro de Trépia A.C.)

Como asociar-se á A.C. Trépia:

Entregando a FICHA DE SÓCI@ debidamente cumplimentada, pasarás a ser sóci@ numerári@ de Trépia. Isto será efectivo a partires do momento en que se efectúe o pagamento da cuota anual correspondente ao exercício en curso (de setembro a xullo). A Asociación domiciliará a cuota anual de sócio unha vez ao ano -segundo se decida na asemblea- na conta bancária que facilites na tua ficha. Coida que os datos estean ben expresados na ficha -especialmente os de contacto-. Podes remitir o documento asinado ao enderezo da asociación, ou escaneá-lo e enviá-lo a . A secretaria da Asociación porá-se en contacto contigo para confirmar a alta e inscrición no libro de sóci@s... e xa está!

SÓCIO NUMERÁRIO SÓCIO NUMERÁRIO

CUOTA ANUAL: 20 €

SÓCIO COLABORADOR SÓCIO COLABORADOR

  • CUOTA (mínima): 50 € / Anual 
  • CUOTA (média): 30 € / trimestral 
  • CUOTA (superior): 50 €  / trimestre
    • CUOTA (voluntária)
      *A cuota voluntária non poderá ser inferior á cuota mínima de colaboración.