por que asociar-se?

apoiar o proxecto

Podes apoiar os proxectos da Asociación Trépia facendo-te sóci@ colaborador/a. Axudarás non só aportando a cantidade económica da cuota, mais tamén a tua opinión; xa que sendo sóci@ colaborador terás voz e voto nas asembleas da asociación, como sóci@ de pleno dereito.
Animamos-te a participar nun proxecto ilusionante que involucra música e cultura tradicional con propostas innovadoras e actuais.

Actualmente tamén podes promocionar a tua empresa ou colectivo nos soportes dos que dispón a asociación (web, carteleria, impresións, etc...). Consulta no mail ("ep_fdae3bbd", 0);todas as posibilidades.

participar

Tamén podes pagar a cuota base de sóci@ (20 € anuais) para participar activamente na toma de decisións e, por suposto, beneficiar-te dos descontos e promocións dirixidas a sóci@s (tanto na escola da asociación como en cursos e outras actividades puntuais).

@s sóci@s, ademais, poden apresentar proxectos nas asembleas para seren desenvolvidos a través da asociación, e poden formar parte dos grupos xa existentes.

 • Por norma xeral, tanto as actividades como as aulas da escola ofrecen descontos para sóci@s; mais tamén terás desconto no material de merchandising e outros artículos da web de Trépia. (Na sección Bitácora podes ver un pequeno historial de actividades que se teñen organizado ao abeiro de Trépia A.C.)
 • Entregando a FICHA DE SÓCI@ debidamente cumplimentada, pasarás a ser sóci@ numerári@ de Trépia. Isto será efectivo a partires do momento en que se efectúe o pagamento da cuota anual correspondente ao exercício en curso (de setembro a xullo).
  A Asociación domiciliará a cuota anual de sócio unha vez ao ano -segundo se decida na asemblea- na conta bancária que facilites na tua ficha.
  Coida que os datos estean ben expresados na ficha -especialmente os de contacto-.
  Podes remitir o documento asinado ao enderezo da asociación, ou escaneá-lo e enviá-lo a .
  A secretaria da Asociación porá-se en contacto contigo para confirmar a alta e inscrición no libro de sóci@s... e xa está!

  SÓCIO NUMERÁRIO
  • CUOTA ANUAL
  • 20 €
  SÓCIO COLABORADOR
  • CUOTA (mínima): 50 € / Anual 
  • CUOTA (média): 30 € / trimestral 
  • CUOTA (superior): 50 €  / trimestral